Koulutuspalvelut

Koulutuksia Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmistä, tietoisuustaidoista, itsensä kannustamisesta ja sisäisestä myötätunnosta, haastavista vuorovaikutustilanteista, autismin kirjosta ja erilaisuuden kohtaamisesta

Alla esimerkkejä itsenäisenä ammatinharjoittajana pitämistäni koulutuksista ja luennoista. Alla listattujen lisäksi työnkuvaani on Autismisäätiöllä, Helsingin opetusvirastolla sekä viimeksi Helsingin yliopistolla ja Taideyliopistossa kuulunut kiinteänä osana erilaisten koulutusten, konsultaatioiden, valmennuksien ja luentojen pitäminen.

  • Lyhytterapeuttiset interventiot – Psykologianstituutin kahden päivän koulutus FT, psykoterapian erikoispsykologi Juha Niemisen kanssa. Koulutus suuntautui oppilaitoksissa toimiville psykologeille.
  • HOT-matriisi – Psykologista joustavuutta 2. asteen opiskelijoille, työpaja, kuusi kertaa 45 minuttia. (Helsingin kaupungin opetusviraston 2. asteen psykologit)
  • Perustietoa autismin kirjosta, neljänä päivänä neljä tuntia. Koulutuskokonaisuus johon kuului myös välitehtäviä. (Helsingin kaupunki, sosiaaliviraston työntekijät)
  • Huomaamisen taito – tietoisuustaidot ja myötätunto psykologin työssä, kuuden tunnin osallistava luento (Uudenmaan psykologiyhdityksen psykologit) [osallistujan kuvaus luennosta]
  • Huomaamisen taito – taitoja ja tietoja itsen rauhoittamiseen, kaksi tuntinen osallistava luento (AV-viestintä, Stadin ammattiopiston opettajat ja opiskelijat)
  • Oma väylä – kolutus Autismisäätiön kuntouttajille, viisituntinen osallistava koulutus yksilökuntoutusmenetelmiin
  • Kolmannen aalon kognitiiviset käyttäytymisterapiat, kahden tunnin luento (Metropolian ”Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot” -kokonaisuuden opiskelijat)
  • Stressi ja tunnesäätely – voimavaroja ja kimmoisuutta arkeen, kahden tunnin osallistava luento sekä kaksi tunnin mittaista harjoituksiin fokusoitunutta tapaamista (Stadin ammattiopiston opettajat)

Koulutukseni sopivat erilaisille yhteisöille ja yrityksille. Olen kouluttanut kollegojani psykologeja sekä monenlaisten oppilaitosten opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa. Kollegojani erityisesti siitä, miten soveltaa lyhyissä asiakassuhteissa tietoisuustaitoja ja myötätuntosuuntaista työskentelyä sekä lisätä asiakkaiden psyykkistä joustavuutta. Koulutukseni soveltuvat siis niin alan ammattilaisille kuin kaikille muille. Jos yrityksenne kaipaa ymmärrystä erilaisuuden kohtaamisesta tai apua henkilökohtaisten tavoitteiden ja arvojen sovittamisesta työelämään, voin auttaa teitä tässä haasteessa.

Koulutan myös autismin kirjoon liittyen ja annan konsultaatioapua eri yhteisöille. Koulutuksissa opimme autismin kirjoon liittyviä erityispiirteitä ja lisäämme ymmärrystämme erilaisista tavoista ajatella ja hahmottaa ympäristöämme ja vuorovaikutusta. Olen myös kirjoittanut aiheesta kirjan ”Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen”. Erityisesti minulla on kokemusta  nuorista ja aikuisikäisistä autisminkirjon henkilöistä ja niistä haasteista mitä he kohtaavat opiskelussaan, arjessaan ja työelämään siirtymisessään.

Eri oppilaitosympäristöt ovat tulleet työni kautta tutuiksi. Olen tehnyt töitä psykologina niin peruskoulussa, 2. asteella kuin yliopistossa. Tällä hetkellä työskentelen opintopsykologina Helsingin yliopistossa ja vastuualueenani on opintopsykologityö Taideyliopistossa. Oppimisen ja luovuuden teemat ovat tätäkin kautta minulle tuttuja. Tuttuja ovat myös haasteet vuorovaikutuksessa erilaisissa oppimisympäristöissä ja yhteisöissä.

Tarjoan käyttöönne intohimoni yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen ja kärsimyksen vähentämiseen. Saan virtaa siitä kun näen, miten ihmiset oivaltavat jotain itselleen merkityksellistä. Tavoitteeni on aina edistää ihmisten omaa toimijuutta ja sujuvoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta. Yksi keino on ymmärryksen lisääminen meistä ja muista. Kouluttajana olen lempeä, innostava, leikkisä ja osallistava.

Ota yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen kalle.partanen (at) gmail.com. Suunnitellaan teille paras mahdollinen koulutus.