Psykoterapia

En tällä hetkellä valitettavasti voi ottaa uusia psykoterapia-asiakkaita.

Teen sekä lyhyitä (5 – 20 kertaa), että pitempiä psykoterapioita. Koulutukseni oli suuntaukseltaan integratiivinen kognitiivinen psykoterapia, jossa pyritään soveltamaan kaikkia niitä menetelmiä, joiden tehosta on kokemukseen tai tutkimukseen perustuvaa laajaa näyttöä. Olen omasta innostuksestani perehtynyt ja kouluttautunut erityisesti kolmannen aallon kognitiviisiin käyttäytymisterapiohin, kuten hyväksymis-omistautumisterapiaan (HOT) sekä myötätuntosuuntaiseen terapiaan. Hyödynnän tietoisuustaitoja psykoterapiatyössäni.

Teen asiakkaideni kanssa aluksi tapausjäsennyksen, usein visuaalisessa muodossa. Työskentely on tavoitteellista ja pyrkimyksenä on turhan kärsimyksen vähentäminen elämässämme. Tavoitteet ja päämäärä terapialle määrittää aina asiakas itse. Jokainen toivoo, että voisi elää mielekästä elämää ja tehdä itselle merkityksellisiä ja tärkeitä asioita. Silloinkin, kun esteitä ilmaantuu matkan varrella. Esteitä voi olla vaikea itse huomata tai tietää, mitä pitäisi tehdä, kun ne tuntuvat tukkivan tärkeäksi koetun tien. Tässä voi psykoterapia olla avuksi. Psykoterapiassa voi oppia uusia tapoja suhtautua omiin tunteisiin ja ajatuksiin sekä uusia taitoja selvitä arjen mukanaan tuomista haasteista.